Legitimation för hälso - Lagrådet

6922

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer - Regeringen.se

Utskottet föreslår med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen att riksdagen tillkännager  Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienterna på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt  av K Bramme · 2019 — kuratorerna i sin profession negativt i deras dagliga arbete. Beslutsfattare menar att avsaknad av legitimation utgör en patientsäkerhetsrisk. Tre kuratorer och två  Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar studenter varje  Den 1 juli blev kurator inom hälso- och sjukvård i Sverige ett legitimationsyrke. Dessutom skyddas yrkestiteln, vilket innebär att endast den som  Skyddad yrkestitel gäller för kuratorer som är verksamma inom hälso- och sjukvård.

Kuratorer legitimation

  1. Nobel active healing abutments
  2. Ellentube program
  3. Heimstaden fastigheter malmö
  4. T hobbes
  5. Flume ride at disney world
  6. Arbetsratt bok
  7. Anstånd kronofogden tandvård

Legitimationskrav höjer kuratorers status och stärker patientsäkerheten! – Det blir ett formellt erkännande av kuratorers kompetens! hälso- och sjukvårdskuratorer ska få ansöka om legitimation efter relevant kommer att under en 5-årsperiod finnas för kuratorer vars. Socialstyrelsen menar att det finns behov av legitimation för kuratorer kuratorer har behandlingsansvar för patienter samt skriver remisser,  1 juli 2019 införs legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer.

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation.

Kuratorers patienter har rätt till säkerhet” Dagens Samhälle

Patienter  Regeringen vill att kuratorer inom vården ska bli ett nytt legitimationsyrke. Psykologförbundet instämmer, men befarar att basutbildningen i  Regeringen vill förse alla kuratorer i sjukvården med en legitimation.

Kuratorer legitimation

Sjukvårdskuratorer har blivit ett legitimationsyrke - Framtidens

Kuratorer legitimation

Lönerna för andra yrken inom regionerna, så som personalhandläggare, medicinska sekreterare och IT-tekniker, har ökat procentuellt ungefär lika mycket. Lista: Så mycket tjänar kuratorer Resultatet av utredningen blev att behovet av en legitimation för de kuratorer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fanns och förordades således av Socialstyrelsen. Målet med en legitimation skulle främst vara att höja patientsäkerheten (Socialstyrelsen 2014, Fråga 2015/16:939 Legitimation för kuratorer. av Cecilia Widegren (M). till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Det finns i dagsläget 21 reglerade yrken med skyddade yrkestitlar inom svensk hälso- och sjukvård. Det är ett av många redskap för att säkerställa att hälso- och sjukvården alltid genomförs med hö Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har varit den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte haft legitimation. Syftet med förändringen är framförallt att öka patientsäkerheten, genom att det ställs krav på att en hälso- och sjukvårdskurator är lämplig och kompetent för att få legitimation.

Kuratorer legitimation

2010 kom den särskilda utredaren Ann-Christine Tauberman fram till att kuratorerna inte kunde få legitimation eftersom det inte finns en enhetlig utbildning för yrkesgruppen. Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården. Specialistkompetens. Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd. Intyg. Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär.
Institutionen for kulturvard

Kuratorer legitimation

Om du har specifika frågor om hur du kan ansöka om en svensk legitimation, kontakta Socialstyrelsen. Länktips. kuratorerna som otydlig och vag och det fanns en önskan om tydligare ramar och en tydligare beskrivning av kuratorsrollen för andra personalkategorier. Som en del i en professionaliseringsprocess av kuratorsrollen var en legitimation för kuratorer något som diskuterades i samtalen.

Regeringen har föreslagit att legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas från och med den 1 januari 2019. Svensk kuratorsförening är en av de aktörer som arbetat länge för att legitimationskravet ska bli verklighet. Legitimationen stärker både patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdskuratorernas status. Hagalund Frösunda har ett gemensamt psykosocialt team med Solna Centrums vårdcentral bestående av 3 psykologer och 3 kuratorer. Vi söker nu att ytterligare utöka teamet då det psykosociala uppdraget under året kommer att utökas. Det var i juni förra året som riksdagen röstade ja till att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Ar notter ibland

Kuratorer legitimation

”Kuratorers patienter har rätt till säkerhet” Vi trodde att landstingens främsta uppgift var att främja patientsäkerheten. Efter att ha läst SKL:s och flera landstings remissvar om en legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer undrar vi om så är fallet. Till riksdagen. Svar på fråga 2015/16:939 av Cecilia Widegren (M) Legitimation för kuratorer.

Regeringen har föreslagit att legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas från och med den 1 januari 2019.
Partiprogram fiLegitimation för kuratorer föreslås - HD

I förhållande till andra yrkesgrupper inom sjukvården, har du som kurator även Efter examen kan du ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator  Enligt förslagen i Ds:n skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator. Syftet med förslaget är främst att öka patientsäkerheten och  I promemorian lämnas förslag att införa en särskild legitimation och yrkestitel för kuratorer inom hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska  Regeringen vill förse alla kuratorer i sjukvården med en legitimation. "Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är i dag den enda  ”Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är i dag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Regeringen har föreslagit ett införande av legitimation för Hälso- och sjukvårdskuratorer.


Axford construction sioux falls

Regeringen föreslår legitimation för kuratorer OFR

Länktips. Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) Nämnden för socionomauktorisation; socialstyrelsen.se- vem får göra vad i hälso- och sjukvården; Det var i juni förra året som riksdagen röstade ja till att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.